AN INTERNATIONAL INITIATIVE AGAINST TRANSNATIONAL ORGANISED CRIME IN THE GLOBAL FISHING INDUSTRY

Blue Crime Dialogue 0.1

What is known and what remains unknown about the prevention of fisheries crime?

Photo: Ivan Brodey/Statsbygg

Blå krim dialogen 0.1

Hva vet vi og hva vet vi ikke om forebygging av fiskerikrimalitet?

On 31 March 2022 the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) and the Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries invites you to a seminar that will explore the prevention of fisheries crime in theory and practice.

Kindly note that the working language at this seminar will be in Norwegian.

31. mars 2022 inviterer Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Nærings- og fiskeridepartementet til et seminar der vi utforsker forebygging av fiskerikriminalitet i teori og praksis.

Seminaret vil bli holdt på norsk.

Agenda

10:00-10:15

Velkommen

 • Videohilsen fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

10:15-11:15

Åpningspanel

Ordstyrer: Curt Rice, rektor NMBU

 • Pål Lønseth, sjef for Økokrim
 • Henrik Fredborg Larsen, direktør UNDP NRO
 • Svein Ove Haugland, adm dir Norges Råfisklag
 • Olav Norheim, avdelingsdirektør, NFD

11:15-11:45

Pause med servering

11:45-12:45

Panel 1 – Erfaringer fra forvaltningen

Ordstyrer: Eve de Coning, fagdirektør NFD

 • Monica Mjøs Værholm, etterretningsleder, Økokrim
 • Thord Monsen, kontrollsjef, Fiskeridirektoratet
 • Sølvi Albrigtsen, styringsstab div. innsats, Skatteetaten
 • Gunnar Stølsvik, fagdirektør Blue Justice-sekretariatet, NFD

12:45-13:00

Pause

13:00-14:00

Panel 2 – Innsikt fra akademia

Ordstyrer: Stig J Hansen, professor NMBU

 • Ingrid Kvalvik, seniorforsker, NOFIMA
 • Oslo Governance Centre (TBC)
 • (TBC)
 • Tove Eriksen, doktorgradsstipendiat, Politihøgskolen

The project Blue Crime Dialogue Forum is a collaboration between the Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries and the Norwegian University of Life Sciences (NMBU). The aim is to commence a dialogue between Norwegian and Nordic researchers and civil servants on what is known and what remains unknown about fisheries crime and fisheries crime prevention, what goals we should set in this area and how research may assist in reaching these goals.

The seminar is supported by focused tutorials over the course of six months in 2022 where researchers, practitioners and policy makers meet to discuss different perspectives on the underlying problems associated with fisheries crime and the tools and measures governments have at their disposal to address and prevent these problems.

For more information, kindly contact the Blue Crime Dialogue Forum secretariat:

Prosjektet Blå krim dialogforum er et samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Nærings- og fiskeridepartementet. Formålet er å tilrettelegge for dialog mellom norske og nordiske forskere og praktikere om hva vi vet om forebygging av fiskerikriminalitet, hvilke målsetninger vi bør sette oss i dette arbeidet og hvordan forskningsmiljøene kan bidra til å nå disse målene.

Gjennom våren 2022 avholder NFD/FA i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) en forvaltningsintern kollokvieserie der vi spør noen av Norges fremste forskere og akademikere om å dele sin innsikt med oss om hva de vet som kan bistå forvaltningen i arbeidet med å styrke etterlevelsen og fremme kriminalitetsforebyggingen i fiskerinæringen, både nasjonalt og internasjonalt.

For ytterligere informasjon kan du kontakt prosjekt-sekretariatet: